A Deputación impulsa o estudo da natureza da provincia co II Concurso de fotografía das Reservas

Fonte: Diputación Provincial de Lugo

– As fotografías, que deberán tratar a temática dos bosques, realizaranse nas Reservas da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá.

– O prazo de presentación dos traballos está aberto ata o vindeiro 30 de novembro e poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade que estean interesadas e non foran premiadas anteriormente.

– O concurso ofrece 3 premios dotados con 800 euros, 500 e 300 euros.

A Deputación de Lugo impulsa o estudo da natureza da provincia a través do II Concurso de Fotografía, que nesta edición ten como tema principal Os bosques da provincia nas Reservas da Biosfera Terras do Miño e Ancares Lucenses, Montes de Navia, Cervantes e Becerreá. A través desta iniciativa a institución impulsa o estudo da natureza e dá a coñecer toda a riqueza medioambiental da provincia para concienciar sobre a importancia de preservar o medio natural da provincia. Este concurso, que ten como eixo central as Reservas da Biosfera da provincia, está enmarcado dento das actividades de promoción dos recursos naturais co que se busca establecer a flora e fauna de Lugo como motor xerador de riqueza.

O prazo de presentación dos proxectos está aberto e pódese consultar na web www.deputacionlugo.gal toda a información e bases deste concurso. Os participantes nesta nova edición, maiores de idade e non premiados con anterioridade neste certame, poderán optar a 3 premios; o primeiro, que ascende a 800 euros, un segundo premio, de 500 euros e finalmente un terceiro, por valor de 300 euros.

Bases do Concurso

PRIMEIRA
Poderán optar ao premio todas as persoas maiores de idade que estean interesadas, con obras que non foran premiadas con anterioridade.

SEGUNDA

As fotografías presentadas, realizaranse no territorio das Reserva da Biosfera Terras do Miño e Os Ancares Lucenses e Montes de Navia, Cervantes e Becerreá, tendo como temática Os bosques.

TERCEIRA

Establécense 3 premios en metálico do seguinte xeito

1º premio: 800 Euros.
2º premio: 500 Euros.
3º premio: 300 Euros.

CUARTA

Poderase presentar unha fotografía por autor/a.
A obra para concurso será presentada sen montar, sen enmarcar e sen passe-partout, poderá ser realizada en branco e negro ou en cor. A fotografía terase que presentar do seguinte xeito:

Entregarase un CD-ROM coa imaxe en formato TIFF, modo de cor RGB. O arquivo terá un tamaño mínimo de 15 Mb. No mesmo CD-ROM deberá existir unha copia da fotografía cun tamaño aproximado de 1,2 Mb comprimidas co formato JPEG (.jpg) en modo de cor RGB.

Será necesario acompañar unha copia da fotografía en papel fotográfico en brillo cun tamaño de 24 x 30 cm.

A fotografía deberá levar no dorso o título ou lema, e acompañarase dun sobre pechado que inclúa o nome e apelidos do autor/a, data de nacemento, enderezo, teléfono, correo electrónico, título da obra e lugar onde se realizaron. O devandito sobre levará no exterior o título ou lema da fotografía presentada.

QUINTA

O prazo de admisión de orixinais rematará o vindeiro 30 de novembro de 2014. Non se admitirán traballos entregados fóra deste prazo.

As fotografías deberanse presentar no Rexistro Xeral da Deputación Provincial de Lugo, Rúa San Marcos, 8, C.P. 27001, Lugo, indicando no sobre “CONCURSO DE FOTOGRAFÍA OS BOSQUES DAS RESERVAS DA BIOSFERA TERRAS DO MIÑO E OS ANCARES LUCENSES”.

SEXTA

O xurado estará formado polo Presidente da Deputación Provincial de Lugo, ou persoa en quen delegue, un experto en actividades da natureza, un fotógrafo de recoñecido prestixio, e un técnico do órgano xestor das Reservas da Biosfera.

O concurso non poderá declararse deserto e a decisión do xurado será dada a coñecer directamente ós premiados e farase pública no cuarto trimestre do 2014.

SÉTIMA

As fotografías presentadas a concurso deberán ser inéditas e realizadas polo participante. Este será o único titular dos dereitos de autor delas fronte a terceiras persoas. Ademais, os concursantes responsabilizaranse dos consentimentos e permisos necesarios para usar as imaxes obtidas.

Os autores das obras premiadas cederán a favor da Deputación Provincial de Lugo todos os dereitos patrimoniais destas, en especial os dereitos de exposición, publicación e calquera outros relacionados coa difusión, citando sempre o nome do autor. Estes dereitos estenderanse a un período total de trinta anos.

O pago destes dereitos entenderanse comprendido na dotación económica dos premios do certame.

Os autores poderán empregar os traballos premiados co consentimento da Deputación Provincial de Lugo.

A Deputación Provincial de Lugo poderá publicar ou expor os traballos premiados e non premiados que se consideren de calidade, tanto fisicamente como on-line.

En ningún caso se devolverán as fotografías aos participantes no concurso.

OITAVA

A participación neste concurso supón a aceptación íntegra e expresa destas bases.


This site is registered on wpml.org as a development site.